Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) összefoglaló

Az alábbiakban szeretnénk felhívni partnereink figyelmét az önkormányzatok energetikai korszerűsítését támogató Széchenyi2020 pályázati lehetőségeire.

Magyarország Kormánya célul tűzte ki, hogy 2020-ra a megújuló energiaforrások részarányát 14,65 %-ra növeli (EU cél 20%) a teljes bruttó energiafogyasztáson belül. E célhoz illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelését célzó prioritás, amely közvetlenül hozzájárul az EU 2020 célok teljesítéséhez.

A Kormány 1811/2015. (XI.10.) Korm. határozata szerint a TOP keretében még az idei évben több, önkormányzati energetikai fejlesztést támogató kiírás is várható.

A TOP – 2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” pályázat keretében korszerű, energiatakarékos közvilágítás kialakítására, és korszerűsítésére igényelhető támogatás.

A TOP – 3.2.1-15 konstrukció keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére” lehet majd pályázni, a TOP – 3.2.2-15 kiírás pedig „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok” címen jelenik majd meg.

Összhangban a hazai fejlesztési dokumentumokban megfogalmazottakkal támogatást a települési önkormányzatok tulajdonában vagy fenntartásában álló épületekhez, ingatlanokhoz, infrastrukturális létesítményekhez köthető energiahatékonyságot, energiatakarékosságot és a megújuló energia felhasználásának arányát növelő, a CO2 kibocsátás mérséklését szolgáló fejlesztésekhez igényelhető.

A TOP pályázati kiírások esetében a fontosak az úgynevezett terület specifikus információk, amik megyénként eltérőek. Ezen információk határozzák meg többek között a pályázatok benyújtási határidejét és módját, az értékelési szempontokat, továbbá, hogy milyen mértékű támogatás kapható egy-egy projektre.

A helyi fejlesztési projektek alapjául a megyei integrált területi programok (továbbiakban ITP) szolgálnak, melyeket a megyei önkormányzatok hagynak jóvá.

Fontos, hogy a tervezett energetikai fejlesztések, korszerűsítések is illeszkedjenek az ITP keretrendszerébe.

A település fejlesztési lehetőségeinek felkutatásához, az energiahatékonysági projektek előkészítéséhez kérje szakértők támogatását.

Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban állunk szíves rendelkezésükre!

 

2015. december 16. szerda
Címke: , ,
Energy Hungary image
fel